Video prohlídka

K velkému jubileu 350 let od narození připravilo Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea do Jízdárny Pražského hradu výstavu, která představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, jsou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínají myšlení Jana Amose Komenského tu jsou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století.


Všeobecně známé okolnosti doby dnešní — rozumné i šílené - ji však zatím neumožňují navštívit.

Proto využijte prohlídku výstavy prostřednictvím video prezentace s organizátory a kurátory výstavy.