Otevření výstavy

Výstava je pro návštěvníky otevřena od
3. května do 31. května denně od 10 do 18 hodin. 

Podrobnosti o dosud nejrozsáhlejší expozici na komeniologické téma najdete také na
www.hrad.cz
 


Výstava je prodloužena
do 31. 5. 2021!

V dohodě Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Moravského zemského muzea byla výstava prodloužena do 31. května. Zatím je expozice pro veřejnost ještě uzavřena, očekáváme však, že s vývojem epidemické situace a opatření brzy přivítá své první návštěvníky.


Expozice je veřejnosti stále uzavřena

K velkému jubileu 350 let od úmrtí připravilo Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea do Jízdárny Pražského hradu výstavu, která představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, jsou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínají myšlení Jana Amose Komenského tu jsou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století.

Všeobecně známé okolnosti doby dnešní — rozumné i šílené — ji však zatím neumožňují navštívit.

Než bude možné Vás s velkou radostí na výstavě uvítat, přijměte pozvání do města Labyrint.

"Vydejme se na náměstí! Nesčetné zástupy,
přelévající se sem a tam jako mlha. (...)
Jedni chodí, jiní běhají, další jezdí, tihle stojí, jedni leží,
druzí vstávají a třetí se všelijak vrtí. (...)"

– J. A. Komenský, Labyrint světa a Lusthaus srdce

Těšíme se, že se budou brzy nesčetné zástupy přelévat sem a tam ve výstavě Comenius.